Vekst utvecklar marknadskommunikation genom digital strategi, digitala kampanjer samt mätning och uppföljning med fokus på prestation och effekt för våra kunder.

Fyra anledningar att kontakta oss

DIGITAL STRATEGI

Genom ett fokus på mål, målgrupp, innehåll samt kanaler tar vi fram tydliga och hanterbara strategier för våra kunder. Digitala ekosystem är komplexa och en tydlig och förankrad plan för exekvering är en förutsättning för att kunna nå önskvärd effekt.

DIGITALA KAMPANJER

Vi tar fram kostnadseffektiva metoder för att driva kvalitativ trafik som hjälper våra kunder att växa samt uppfylla sina mål. Alltid med kontinuerlig uppföljning och rapportering. Vi är experter på Google Ads, Remarketing, Display, SEO, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads m.m.

OPTIMERING & CRO

Arbetet med att förvalta samt kapitalisera på den trafik som man driver i dagsläget har enorm potential. Genom ett strukturerat arbete kring konverteringsoptimering (CRO) samt landningssidor ser vi till att digital kommunikation har förutsättningen att uppnå högt satta mål.

MÄTNING & ANALYS

All värdefull mätning börjar med ett strukturerat arbete med att bryta ner övergripande affärsmål till nyckeltal. Först när det är gjort kan uppsättning av mätning samt rapportering verkligen supportera och underlätta för er att ta rätt beslut snabbt.

Kontakta oss

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. Vekst består av en samling individer som alla drivs av att utvecklas samt lära sig nya saker. Något vi gör tillsammans med våra kunder. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna. Vill du utvecklas med oss? Maila oss på info@vekst.se eller ring +46 70 853 62 21

Söker du praktikplats?
Vi tar ofta emot praktikanter från utbildningar med inriktning mot digital marketing, digital analys, marketing automation, E-commerce eller liknande. Om du vill söka praktikplats på Vekst ska du gå in på vår Happo och berätta lite om dig själv, dina erfarenheter och intressen. 

Vi på Vekst

Vekst är en del av More Alliance