Erbjudande

Våra tjänster

Image
Vekst

3 anledningar att kontakta oss

PERFORMANCE MARKETING

Digital strategi och operativ handlingsplan för mätbar effekt på digitala kanaler och plattformar. Alltid med utgångspunkt i iterativa arbetsmetoder och kontinuerligt förbättringsarbete.

DIGITAL
SALES

Optimering av både den digitala användarresan och det interna marknads- och försäljningsarbetet för att säkerställa att digitala aktiviteter genererar leads och lojala kunder.

STRATEGIC DIGITAL CHANGE

Organisatoriskt förändringsarbete med fokus på digital processutveckling, linjering av mål, rutiner, arbetsprocesser, samt intern kompetensutveckling. 

Vill du att vi berättar mer?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna

Vill du utvecklas med oss? 

Image
Poppels