18 Oct 2017

5 anledningar varför du bör jobba med webbanalys

Idag är de flesta företag till någon del digitala, och nästan alla har en webbplats. Denna överflyttning har ökat kraven på både förståelse för och korrekta analyser av målgruppens digitala beteende genom webbanalys. I princip varenda undersökning och rapport kring marknadsföring pratar om analys som nyckeln till framgång, men fortfarande är det en stor procent som knappt börjat. Vi listar 5 anledningar varför alla företag behöver börja.

 

1. Webbanalys ger svar på vad som fungerar och inte. Att utvärdera vad som fungerar, men ännu viktigare vad som inte fungerar, har alltid varit en central del inom marknadsföring, men det har aldrig varit lättare och tydligare än idag. Varje enskild insats kan följas från klick till konvertering, ställas mot andra insatser, och siffrorna ger svaret svart på vitt.

 

2. Tydlig data ger förutsättningar för att kunna ta korrekta beslut. Många företags utmaning i den digitala transformationen har varit att kunna motivera sina investeringar, ofta beroende på att man saknat rätt underlag för att kunna ta strategiskt korrekta beslut.

 

Framförallt har mål och nyckeltal varit bristfälliga eller saknas helt vilket gjort det svårt att göra korrekta uppskattningar av investeringarnas återbetalningstid. Utan tydliga värden och uppskattningar har man inte lyckas förankra satsningarna högre upp i organisationen. Genom webbanalys får man underlaget som krävs för att kunna ta korrekta beslut som skapar effekt, vilket i sin tur skapar mandat för vidare förändring.

 

3. Data kan vara relevant för de flesta delar av organisationen. En vanlig missuppfattning är att data bara är för marknads- eller IT-avdelningens analytiker, men är egentligen relevant för så många fler. Alla funktioner från ledningsgrupp till säljansvariga och kundtjänst kan ha nytta av datan, så länge rapporteringen är anpassad till respektive funktions behov.

 

Ledningsgruppen behöver underlag för hur hur väl de digitala insatserna genererar inkomst, säljavdelningen får insikter i hur deras aktiviteter presterat och kundtjänst kan enkelt få svar på vilken information besökarna på webbplatsen letar efter. 

 

4. Intern investering i digital analys är ekonomiskt lönsamt. Fler och fler företag börjar arbeta med webbanalys, men fortfarande tar många in externa konsulter då man inte har kompetensen inhouse. Historiskt har detta varit ekonomiskt gångbart, men med ökat fokus på digital analys har behovet av resurser blivit så stort att investeringen i externa konsulter tappar sin lönsamhet i längden.

 

5. Skapar möjlighet till konverteringsoptimering. Traditionellt har man sett investeringarna i ena änden och inkomsterna i den andra, men missat att utvärdera vad som händer däremellan. Med webbanalys får man möjligheten att följa resan från klick in till webbplatsen och varje steg fram till faktisk konvertering.

Genom att kunna se varje steg av resan kan man även identifiera och eliminera de hinder och trösklar som finns längs vägen, och därmed öka konverteringsgraden.

 

Kampanjen på Facebook kanske driver bra med klick till kampanjsidan, men få går hela vägen till konvertering. Traditionellt hade man dömt ut Facebook-kampanjen som misslyckad, men genom webbanalys kan man se att det egentligen är landningssidan på webbplatsen som saknar en tydlig Call To Action-knapp vilket gör att besökarna inte konverterar.

 

 

Det finns med andra ord många bra anledningar att börja jobba med webbanalys, men det allra viktigaste att komma ihåg är att våga börja! Man behöver inte växla upp från 0 till helt datadrivet över natten, men man behöver börja mäta och se över sin data. Tveka inte på att kontakta Peter peter.stopp@vekst.se vid minsta frågetecken eller slå henne en signal på +46 708-79 04 90 för att snacka mer om hur ni kan ta er webbanalys till nästa nivå. 

 

 

Se alla våra nyheter