Webinar - Avgörande fokusområden 2018

Image
Vekst

2018 har kommit igång och planerna för året är satta. För att se till att dina digitala insatser under 2018 ger maximal effekt så finns det några centrala delar ditt bolag behöver ha på plats. 

Bland annat pratar vi om:

  • Vikten av att fokusera på konverteringar och att analysera sin närvaro utifrån LIFT-modellen

  • Vad organisationerna behöver fokusera på att lära sig 2018

  • Hur man hittar rätt balans mellan innehåll och budget för att skapa bästa möjliga effekt

 

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.