Video - Fem tips som kan ge extra effekt vid sökordsannonsering

Image
Vekst

 

Joanna Janerfeldt är Digital strateg på Vekst. Hon delar med sig av sin kunskap och ger fem konkreta tips på funktioner och tjänster som kan ge lite extra effekt när man jobba med sökordsannonsering.

Joanna Janerfeldt är Digital strateg på Vekst. Hon delar med sig av sin kunskap och ger fem konkreta tips på funktioner och tjänster som kan ge lite extra effekt när man jobba med sökordsannonsering.

Sökdelen är grunden till Googles plattform, och enligt Joanna handlar det om att alltid ha en stark närvaro där, istället för att endast satsa på periodvisa kampanjer.

”Det gäller att ha en bra ”always on” strategi för Google för att ständigt hålla sig relevant” säger Joanna.
”Googles sökplattform är en kanal som ligger väldigt nära köp eller avslut.”

A och O är mätning. Det är viktigt att kunna utvärdera om de insatser som görs för att driva trafik till en webbplats fungerar eller inte.

För de som inte kommit igång med Google Ads ännu, är grunden att sätta upp en sökkampanj i sina viktigaste produkt- eller tjänstekategorier, för att etablera en bra närvaro där. Därefter, eller för de som haft en närvaro ett tag, handlar det om att fundera på hur det går att förbättra resultatet och få ut mer av investerade resurser.

En vanlig fråga från kunder, enligt Joanna, är vad man skall satsa på: Vilka ord ska jag köpa? Svaret är motfrågan: Vad är kärnverksamheten? Vad är viktigast för mig? Vad vill jag vara valbar inom?

”Tänk med utgångspunkten, utifrån och in och anpassa sökordsoptimeringen till vad kunderna letar efter, istället för att använda egna produktnamn, modeller eller alltför specifika sökord”. Säger Joanna. ”Det finns en mängd olika verktyg för att ta reda på vad kunderna söker efter”.

Det finns även ett antal saker som går att addera eller ta med i arbetet med sökordsannonsering. ”Jag har tagit fram fem tips som kan vara spännande att prova” säger Joanna.

Joannas fem tips

Responsiva annonser där Google använder olika texter och rubriker för att automatiskt generera en annons som ständigt uppdateras för att få ut så många klicks eller konverteringar som möjligt. Det är en variant som har gett bra resultat.

Målgruppslistor på befintliga kampanjer. Välj en målgrupp tex. ”alla som har besökt din webbplats” och addera den till en befintlig sökkampanj. Välj sedan ”Observation” i stället för ”Targeting” så observerar Google den målgruppen extra och du kan ge lite mer bud på dem som kanske känner till dig sedan tidigare.

Automatiserade budstrategier är bra att gå över till, istället för att arbeta med manuella CPC:er, för att t.ex. maximera klick eller konvertering eller sätta ett CPA bud, vilket innebär att man betalar per konvertering. Det ger ofta bättre resultat än manuella budstrategier.

Prova Bing. Sökordsannonsering på Google kan kompletteras med en sökplattform som Bing. De har en funktion där man enkelt kan importera sin kampanj från Google för att slippa lägga tid på att bygga en ny kampanj från grunden.

Custom intent audiences är ett nytt sätt som Google bygger målgrupper på. Det handlar om att själv bygga sin egen målgrupp, lite som remarketing-listor. Målgruppen kan byggas av att t.ex. specificera de som sökt på ett visst ord på Google eller har besökt vissa domäner. På så sätt går det att skapa en egen specialanpassad målgrupp. Det kan ge väldigt bra effekt, tex. i samband med Displaykampanjer.

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.