TikTok vs. USA

Image
Vekst

Turerna kring TikTok's vara eller icke vara i USA, och för övrigt även i flera andra länder, har knappast undgått någon. Här har vi hittat en artikel på The New York Times som beskriver stormen kring TikTok närmare och sätter konflikten i perspektiv.

Sedan denna artikel publicerades har konflikten trappats upp genom att USAs president krävt att TikTok's moderbolag, ByteDance, ska sälja det Amerikanska bolaget Musical.ly som man förvärvade 2018 (den andra länken för mer läsning).

Det blir intressant att följa händelseförloppet runt TikTok framöver. Kommer Microsoft förvärva verksamheten, kommer andra Kinesiska teknikföretag att stöta på liknande utmaningar i USA och kommer vi få se liknande utspel på den Europeiska marknaden? Slutligen kan vi konstatera att turerna kring TikTok visar hur viktig makten över internet, dess användare och användardata är för nationer. Sannolikt får vi se fler konflikter som denna framöver.

 

God läsning!

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.