Privacy Shield - Transatlantisk datahantering

Image
Vekst

Privacy Shield och Safe Harbour är två högtravande namn på ett ämne som berör oss alla men som är komplext och kanske därför inte får så stor uppmärksamhet. Båda namnen relaterar till transatlantiska avtal om hur användardata inom företag ska kunna delas och skickas mellan EU och USA utan att integriteten riskeras.

Förenklat handlar detta om hur företag i EU ska kunna använda sig av tex Amazon web services för serverkapacitet eller Google Analytics för att få insikter om hur en hemsida används utan att användarnas integritet riskerar att kränkas av USAs övervakningssystem. Det är alltså inte en fråga som bara berör stora företag som Google och Facebook utan indirekt även de många företag som använder digitala tjänster eftersom denna typ av tjänster ofta har en (data)-koppling till USA.

Safe Harbour avtalet underkändes av EU-domstolen 2015 och i somras (2020) underkändes även Privacy Shield. Orsaken till varför avtalen underkänns ligger i konflikten mellan EUs dataskyddslagstiftning och USAs övervakningslagstiftning. Enligt amerikanska lagar står rikets säkerhet och intressen över den personliga integriteten och det är, väldigt förenklat, vad konflikten mellan EU och USA handlar om. På ett sätt kan man säga att EU har startat ett handelskrig om integritet.

Vad den praktiska effekten av detta blir lär vi bli varse över tid. Vi på Vekst har blivit kontaktade av ett par kunder som undrar hur man ska agera och om man på grund av situationen nu måste sluta använda t.ex. Google Analytics. Vår bedömning är att man kan fortsätta använda Google Analytics och övriga produkter men samtidigt skaffa sig insikt i frågan och vara observant på utvecklingen. Denna fråga är för stor för att inte kunna lösas på ett pragmatiskt sätt. Alternativet till en pragmatisk lösning kan vara att amerikanska bolag stänger sina tjänster för europeiska marknaden, ett alternativ som inte är så troligt. För tydlighetens skull vill vi påpeka att Vekst inte erbjuder juridisk rådgivning och att ovanstående resonemang endast är vår uppfattning i frågan. Vi delar denna artikel och vår åsikt i frågan endast för att vi tycker att ämnet är viktigt, intressant och förtjänar mer uppmärksamhet.

Här delar vi några intressanta artiklar som beskriver ämnet närmare.


God läsning!

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.