Konverteringsoptimering - 3 saker att börja med

Image
Vekst

Konverteringsoptimering har 2017 blivit ordet på många marknadsförares läppar, men hur kommer man egentligen igång med det? Vi listar 3 grundläggande saker att börja med:

Sätt upp mål

Grunden i att kunna jobba med konverteringoptimering är att ha något att jämföra mot. Vet vi inte vad status är, så vet vi inte heller om våra förändringar har gett önskad effekt. Börja därför med att sätta upp mål för er digitala närvaro. Här är det viktigt att inte bara fokusera på slutmålet (ex. försäljning om vi tittar på en e-handel) utan också att hitta delmål längs vägen (besökt produktsida, lagt i varukorg). Genom delmål kan vi tydligare identifiera var på vägen som eventuella trösklar finns och därigenom optimera antalet uppfyllda slutmål. 

Vad målen bör vara är beroende på vad målet med den digitala närvaron är. Är slutmålet att besökarna ska fylla i ett kontaktformulär för offert så bör antal ifyllda formulär mätas, men också tid på sidan samt hur långt besökarna scrollat för att få en indikation på ifall de konsumerar innehållet och är redo att fylla i formuläret. Är istället slutmålet att driva försäljning bör delar som besök på produktsidor, lagda produkter i varukorg och antal öergivna varukorgar mätas. 

Se till att spåra era insatser

Med relevanta mål väl på plats, behöver vi veta hur respektive insats bidrar till måluppfyllnaden. För att kunna göra detta behöver spårning sättas upp för varje trafikdrivande insats (annonsering i sociala kanaler, AdWords, nyhetsbrev etc.). Hur spårningen sätts upp är aktivitetsberoende, där annonsering på Facebook innebär att sätta upp UTM-spårning, för AdWords behöver kontot kopplas till webbanalys-tjänsten (Ex. Google Analytics), och gällande nyhetsbrev så finns i de flesta mailprogram (ex. Mailchimp eller Apsis) en bra inbyggd tracking för i vilken grad mottagarna öppnar och klickar i mailutskicken.

Identifiera centrala sidor på webbplatsen

När det kommer till konverteringsoptimering av webbplatsen bör man alltid börja med de mest centrala sidorna. Vad dessa är skiljer sig från företag till företag, men är i regel de sidor som bidrar till konvertering (checkout, kontakta oss, fyll i formulär) samt landningssidor från trafikdrivande insatser.

När man väl identifierat de mest affärskritiska sidorna bör man ställa sig frågan, kan besökaren göra det vi vill att hen ska göra?

En bra checklista är LIFT-modellen, där det finns tre centrala delar att se över:

  • Är sidan relevant och tydlig?
  • Har vi minimerat tvivel?
  • Kan vi skapa en känsla av brådska för besökaren? (Bara 3 platser kvar, erbjudandet gäller tills imorgon osv.)     

Genom att börja med ovan punkter så har ni lagt en bra grund för att kunna jobba framgångsrikt med konverteringsoptimering av er digitala närvaro.

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.