ITP - Så påverkas vi

Image
Vekst

Under det senaste året har det pratats mycket om något som kallas för “ITP” och förvirringen kring begreppet har varit påtaglig. Vi är många som har förstått att det har något att göra med hanteringen av personlig data på internet men vad innebär egentligen implementeringen och vad står förkortningen för?

Under 2017 lanserade Apple vad de kallade för Intelligent tracking prevention (ITP) som ett svar på den rådande oron kring personlig integritet på nätet. Under en längre tid har så kallade “cookies” gjort att företag kan spåra användarbeteende över flera olika webbplatser och i samband med lanseringen av ITP har hanteringen av dessa cookies förändrats för användare i Apples webbläsare, Safari.

För att få en bättre förståelse för ITP och de olika versionerna som lanserats går vi nedan igenom vad de inneburit för användare.

 

 • ITP 2.1

  I mars 2019 släpptes version 2.1 i samband med uppdateringen iOS 12.2 och Safari 12.1. Den tidigare versionen av ITP har enbart riktat in sig på tredjepartscookies men i och med lanseringen av ITP 2.1 tog Apple även upp striden mot förstapartscookies.

  Implementeringen av ITP 2.1 innebar att Safari rensar alla användares förstapartscookies automatiskt efter 7 dagar. Tidigare har detta gjorts efter två år vilket innebär en enorm minskning av cookiens livslängd och därmed tidshorisonten för spårning och analys.

 

 • ITP 2.2

  Kort efter att Apple lanserade ITP 2.1 lanserade de i april 2019 en ny version, ITP 2.2. I den nya uppdateringen minskade Apple cookiens livslängd ytterligare, närmare bestämt till ett dygn, för att göra spårningsskyddet säkrare för sina användare. Motiveringen till varför man kortade ner livslängden ytterligare var för att användare som besökt samma webbplats flera gånger i veckan inte påverkades av den första 7-dagars-perioden. 

  Som ett svar på Apples spårningsskydd började allt fler webbplatser att spåra sina användare genom icke-cookiebaserade webblagringsverktyg, exempelvis ”link decoration”. Link decoration gör det möjligt att skicka information från en webbplats till en annan utan att använda sig av en cookie. Det man istället gör är att man lägger till spårningsinformation i URL:en och på så vis har många kunnat arbeta sig runt Apples tidigare versioner av ITP, fram tills nu.

 

 • ITP 2.3

  I slutet av september 2019 lanserades den senaste versionen av ITP, version 2.3. Apple märkte att företag hittat nya sätt att spåra sina användare över flera domäner. I och med ITP 2.3 raderas därför även all icke-cookie-baserad webbplatsdata från Apple-användare efter 7 dagar.

 

Hur påverkar ITP oss som annonsörer?

Att dessa uppdateringar påverkar oss som marknadsförare är ingen hemlighet, allra minst i Sverige där vi kan se ett betydligt högre Safari-användande jämfört med övriga länder.

De effekter ITP kan bidra till är bland annat en ökning av nya användare och därmed också unika användare i Google Analytics. Det kan bli svårare att med säkerhet hitta alla kontaktytor i en kundresa då ITP har gjort det svårare att spåra källan till en specifik konvertering. Något som också kan påverkas av ITP är att remarketinglistor blir mindre då Safari-användare automatiskt faller ur listorna efter 24 timmar. För att summera detta kan vi dra slutsatsen att det har blivit svårare att spåra användarbeteende hos Safari-användare gentemot övrig trafik.

För att se hur stor påverkan ITP har på just din affär är vårt tips att börja analysera din data både med och utan Safari-trafik för att få en så rättvis bild som möjligt. Detta gör man lättast genom att skapa ett segment i Google Analytics där man sorterar ut all trafik från Safari och därefter gör sin analys.

 

Läs mer om ITP via länken nedan.

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.