Hur skapar du bäst effekt i digitala kampanjer?

Image
Vekst

Idag är den digitala arenan så fylld av aktörer att tiden för organisk räckvidd och tron på att målgruppen hittar en är över, vilket skapat ett krav på betald räckvidd. Samtidigt så har vikten av bra och unikt innehåll för deltagarna ökat, vilket skapat ett krav på kvalitativt innehåll. Utmaningen för organisationerna idag är att hitta en balans mellan budget och innehåll för att skapa bästa möjliga effekt.

Nyckeln för att uppnå maximal effekt handlar om att ha ett agilt förhållningssätt. För detta krävs 4 saker:

  • Mandat inom organisationen. Grunden i att kunna jobba agilt, är att den eller de som ska driva kampanjen har mandat och möjligheter att utföra ändringar under kampanjens gång. Det kan vara allt från att allokera om budget och göra ändringar på webbplatsens landningssida till att ha tillgång till data och få testa nya annonsvinklar.
  • Kompetens. Har man väl mandat, krävs att det finns nog med kompetens för att driva kampanjen åt rätt håll. Kompetens handlar om att de drivande i kampanjen har en förståelse för det digitala landskapet, alltid är öppna för nya lösningar samt är doers snarare än strateger.
  • Resurser. Även med mandat och tillräcklig kompetens, krävs att kampanjen får nog med resurser att optimera mot effekt. Resurser innefattar primärt kapacitet att utvärdera, möjligheter att producera material internt samt en operativ förmåga.  
  • Budget. Utmaningen är att hitta en balans mellan budget och innehåll, men för att kunna hitta den balansen krävs nog budget. Budget för media och att skapa räckvidd likaväl som att ha nog med budget för resurser att driva kampanjen framåt.

Bli inte orolig om ovan punkter känns övermäktigt att få till inom din organisation, den utmaningen har många företag. De vanligaste bristerna är avsaknaden av kompetens och resurser, ett bra tips om ni också har denna utmaning är att initialt ta hjälp utifrån för att komma igång. Vill ni veta mer om hur ni på bästa sätt kan uppnå maximal effekt i era digitala kampanjer? Kontakta oss!

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.