Google Analytics 4 - Nästa generations analysverktyg

Image
Vekst

Google lanserade nyligen sin nya gratisversion av Google Analytics. Den nya versionen heter Google Analytics 4, eller GA4, och är en markant uppdatering jämfört med Universal Analytics - som de allra flesta använder idag och som i folkmun går under namnet GA. 

Vad innebär då lanseringen av GA4? Det som finns i nuläget är en första version av GA4 men många tror att denna kommer uppdateras och utvecklas väsentligt under året som kommer. Vidare är den allmänna uppfattningen att Universal Analytics kommer att fortsätta existera i lång tid framöver men att Google tids nog kommer sluta uppdatera det gamla GA. Alltså innebär lanseringen av GA4 inte så mycket i det korta perspektivet. Däremot betyder det en hel del i det lite längre perspektivet. Alla med digital ambition kommer att behöva byta från GA till GA4. Eller till Adobe.

Hur skiljer sig då GA4 från gamla GA? Förutom att GA4 snarare är ett nytt verktyg än en uppdatering av GA så finns det i huvudsak två viktiga skillnader. 

1. GA4 utgår från event istället för page views (sidvisningar). GA är fokuserat på hemsidan och hur sidvisningar triggas. GA4 är mer fokuserat på hur användaren beter sig och engagerar sig. På detta sätt är GA4 ett långt mer användarresefokuserat analysverktyg som kommer ge produktutvecklare och marknadsförare bättre förståelse för hur användare rör sig över hemsidan. Med ett väl uppsatt GA4 är det enklare att förstå när användaren stöter på problem och när hemsidan fungerar väl och leder användaren till det "arbete" vi vill att användaren ska genomföra. Några konsekvenser av detta är att metrics som t.ex. bounce rate kommer att försvinna och ersättas av "Engagement Rate" och olika event. 

2. Den andra skillnaden mellan GA och GA4 är att GA4 även kan inkludera app-data. App-data, extraherat genom te.x. analysverktyget Firebase, är sedan länge baserat på events. Givet att web-analysen också blir eventbaserad och engagemangsbaserad genom GA4, kan både webdata och appdata samlas i GA4. Detta kommer underlätta och effektivisera analysarbetet.

Förutom dessa två vattendelare så ska GA4 vara oberoende av cookies, något som är mycket intressant givet utvecklingen för cookies. Dessutom är GA4 ett långt mer kompetent analysverktyg än var GA någonsin har varit. GA4 inkluderar delar av de funktioner som idag endast är tillgängliga i betalversionen av Google Analytics - GA360. Genom funktionen Analyis Hub ges exempelvis möjligheten att skapa och följa användarflöden.

Så till våra reflektioner och rekommendationer. Lanseringen av GA4 förändrar väldigt lite i det korta perspektivet. Universal Analytics kommer finnas kvar ett bra tag till. Vår rekommendation är ändå att alla som använder GA idag även bör sätta upp GA4. För GA4 är framtiden. Dessutom är det så att GA4 kommer kräva att många ändrar sin syn på webanalys och användaranalys, man behöver t.ex. frångå bounce rate och omfamna engagemang och kundresa. I tillägg är det en fördel att börja samla data i GA4 redan nu så att man har så långa tidsserier som möjligt i GA4. Vore det inte bra att ha hela 2021 i GA4 när ni lämnar Universal Analytics mot slutet av 2021? 

 

Naturligtvis kan vi stå er bi med att sätta upp en GA4-instans. Om ni vill göra detta själva eller läsa in er mer på ämnet har vi samlat några bra länkar nedan.

God läsning!

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.