FLoC - Ett sätt att hantera cookie-döden?

Image
Vekst
Image
Google

Googles lösning på tredjepartcookies kan komma att bli FloC. Google gick visserligen ut i slutet av mars 2021 och meddelade att man kommer att avvakta med sin lansering av FLoC i Europa på grund av osäkerheter kring GDPR och hur FLoC linjerar med denna lagstiftning. 

Att hitta en lösning istället för tredjepartcookies har det pratats om länge och sedan en tid tillbaka har Google själva gått ut med information hur deras lösning på detta problem kan komma att bli. Google kallar lösningen för FLoC vilket står för Federated Learning of Cohorts.

Lösningen bygger på att användarna kommer att placeras i så kallade grupper baserat på deras beteende till skillnad från cookies där man tidigare har kunnat spåra varje enskild cookie. Genom att gruppera användarna i grupper efter deras beteende på nätet skyddas deras identitet och information. Genom dessa grupper kommer annonsörer kunna rikta effektiv intressebaserad marknadsföring utan hjälp av några tredjepartskakor. Google planerar att börja testa FLoC i Google Ads under andra kvartalet 2021.

FLoC är den del av Googles initiativ Privacy Sandbox som bygger på att öka integriteten för deras användare men samtidigt bibehålla effekten och lönsamheten för företag i framtiden att arbeta med riktad digital marknadsföring genom Googles plattformar.

Nedan delar vi några intressanta artiklar som beskriver ämnet närmare. Du kan absolut höra av dig till oss på Vekst om du har ytterligare frågor om FLoC eller andra digitala frågeställningar! 

 

God läsning!