Facebook tar bort restriktioner kring 20% text i annonsbilder

Image
Vekst

Nyligen avslöjade Facebook att de tar bort sina restriktioner kring hur stor andel av en annonsbild som får upptas av text. Detta är något som varit efterlängtat hos många annonsörer då det resulterar i en ny typ av kreativ frihet.

Tidigare fick text max uppta 20% av annonsbilden och de enskilda annonser som överskridit detta har straffats med lägre räckvidd. Restriktionerna har funnits på plats för att förbättra användarupplevelsen då man sett att användare inte uppskattat annonser med för mycket text i bilden, något man nu alltså frångår. Dock uppmanar Facebook fortsatt annonsörer att hålla ner användandet av andelen text då dessa annonser generellt sätt presterar bättre. Låt A/B-testen börja!

 

God läsning:

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.