Digitala nyheter - Facebook & Instagram

Image
Vekst

Instagram lanserade nyligen Reels, "Filmrullar" på svenska. På så sätt tar de upp kampen om videoformatet som TikTok har populariserat världen över.Reels är, likt TikTok’s format, 15 sekunder långa filmklipp där användare dansar och mimar - ett format som blivit omåttligt populärt. Detta har fått många att reagera och kritiker menar på att Instagram återigen plagierar sina konkurrenter på samma sätt som de gjorde med Snapchat stories. Givet TikTok's utmaningar på bland annat den amerikanska marknaden blir det framöver intressant att se om Instagram lyckas vinna över användarna från TikTok till Reels. Game on!

Tidigare i år lanserade Instagram en annan stor nyhet för användarupplevelsen, något som de kallar för "infinite scroll". Instagram menar på att scrolla är en konstant fortsättning medan att klicka är ett beslut. Efter att användaren scrollat igenom nya inlägg från de konton som personen följer visar nu algoritmen fler inlägg baserat på användarbeteende. Därav finns det inget slut på flödet och användare stannar längre på plattformen. En intressant aspekt av detta är att Instagram därmed frångår sin tidigare uttalade ambition om att medvetandegöra sina användare om skärmtid.

En annan stor nyhet är att Facebook nu börjat koppla ihop kommunikationsplattformen Messenger med Instagram Direct Messages (DM’s). Förändringen innebär att användare framöver kan skicka direktmeddelanden mellan de två plattformarna. Detta är ett steg i den riktning som Facebook tidigare informerat om - att man har som ambition att bygga samman Messenger, Instagram och Whatsapp. På kort sikt har detta kanske mindre praktisk effekt men det är en intressant förändring i hur Facebook länkar samman och optimerar sina tjänster.

 

God läsning!

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.