De starkaste trenderna inom programmatisk marknadsföring

Image
Vekst

Programmatic display eller programmatisk marknadsföring har vuxit starkt under en lång tid. Samtidigt så är meningarna om mediet delade. Vi har hittat en intressant artikel som argumenterar för fortsatt stark tillväxt för programmatisk marknadsföring och att området kommer att utvecklas mycket framöver.

 

Intressanta aspekter som nämns i artikeln är att GDPR, tvärtemot vad man initialt trodde, har haft en positiv påverkan på den programmatiska marknadsföringen. Mindre, men mer kvalitativ, data och ökad transparens har gjort målstyrningen mer precis. En annan intressant utveckling är att den ökande mängden av smarta accessoarer ökar tillgången till detaljerad livsstilsdata. Insikter som skapar nya möjligheter för annonsörer att nå ut med mer precisa budskap.

 

Vekst uppfattning om programmatisk marknadsföring är att det är ett relevant och bra medie i situationer när varumärkesbyggande står i centrum och när avsändaren har goda resurser. Att bygga varumärke är resurskrävande och det tar tid att nå resultat. Dessutom är det ofta svårt att räkna hem investeringen på samma sätt som med mer performance-orienterade kanaler.

 

God läsning:

Vill du utvecklas med oss?

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.