Apples uppdatering iOS 14 

Image
Vekst

iOS 14 beskrivs som den största uppdateringen till Iphone någonsin och lanserades under hösten 2020. I uppdateringen kunde användarna bland annat se en ny design, men det som har uppmärksammats allra mest är frågan kring ökad transparens vid insamling av data. 

Under våren 2021 kommer en ny version av iOS 14 att rullas ut, vilken kommer att ha en påverkan på annonsörer. Användare av iOS 14 kommer nu att få frågan om de vill ge tillåtelse till företag att samla in data eller ej, både när de befinner sig i appar och på mobila webbplatser. Detta har tidigare varit en inställning som användaren aktivt själva behövt stänga av om de inte velat dela sin data. Apple gör det nu betydlig mycket enklare för användare att acceptera eller inte acceptera denna insamling med hjälp ett popup-fönster. 

Vad händer nu då?

Än så länge är det oklart hur mycket detta kommer påverka datainsamlingen men det finns de som tror att vissa företag kanske kommer tappa så mycket som 50 - 75% av sin tidigare data. Facebook är bland annat ett företag som kan komma att drabbas om många användare väljer att inte dela sin data.

Hur påverkar kommande uppdatering av iOS 14 din Facebook-annonsering? 

Vi har gjort en lista över de saker du bör tänka på för att förbereda din verksamhet på iOS 14.

 

1. Konverteringar

Du kan eventuellt komma att se färre antal konverteringar i verktyget då det kommer bli svårare för Facebook att spåra alla användare och dess interaktioner på din webbplats. 

Du kommer att begränsas till att enbart arbeta med åtta konverteringar (standardhändelser + anpassade händelser) i Facebooks Events Manager. Detta är något som Facebook redan nu varnar för och de uppmanar alla sina användare att redan nu börja prioritera de konverteringar som används på Facebook. Om du har mer än åtta konverteringar och inte själv väljer vilka du vill ha kvar kommer Facebook automatiskt inaktivera de konverteringar som de tycker är minst viktiga för dig som företag. 

Efter att åtta konverteringar har valts behöver du som företag också rangordna dessa konverteringar. Detta pga. att varje användare på din webbplats enbart kommer att tillskrivas en konvertering även om de genomfört fler konverteringar under samma session. Det är den konvertering som har högst prioritet som kommer att rapporteras i Facebook. 

2. Attribution 

Attributionsmodellen kommer att gå från standard 28 dagar klick, 1 dag visning till 7 dagar klick, 1 dag visning. Detta är inget du som företag behöver att ta några åtgärder kring men det kan komma att påverka hur många konverteringar som tillskrivs din Facebookannonsering, då verktygen inte har möjlighet att mäta över lika lång tid som tidigare.

Gamla och inaktiva kampanjer kommer fortfarande att rapportera med attributionsfönster 28 dagar klick, 1 dag visning

3. Målgrupp 

Det kommer eventuellt bli svårare att nå rätt målgrupp då målgruppsstyrningen kan bli begränsad på Facebook eftersom inte lika många kommer dela med sig av sin data. Tidigare uppsatta målgrupper kan därför också bli mindre. 

4. Conversion API

Eftersom Facebook eventuellt kommer tappa mycket av sin data uppmanar dem sina företagsanvändare att aktivera “Conversions API”. Istället för att samla data genom en cookie via Facebook Pixeln kan företag nu koppla ihop sin sajt med Facebook med hjälp ett API och på så sätt kringgå cookie problematiken. Detta är inte en lösning på hela iOS 14 problematiken men det kommer göra det lite lättare för Facebook att spåra trafiken på er webbplats. 

5. Verifiera din domän 

Alla företag med ett Business Manager kommer behöva verifiera sin domän så att Facebook vet att det är ni som annonsör som äger domänen för datainsamlingen. Även om ni inte har fått upp en rekommendation från Facebook ännu angående detta, så är det vår rekommendation att detta görs så snart som möjligt eftersom alla kommer att behöva verifiera sin domän inom en snar framtid. 

6. Avancerad matchning 

Detta är inget nytt som rullas ut med uppdateringen av iOS 14, men vi rekommenderar alla att se över så att avancerad matchning är aktiverat i ert Event Manager. Detta hjälper Facebook att att använda information som dina kunder har lämnat till ditt förtag, som deras e-postadresser eller telefonnummer, för att matcha dina webbplatsbesökare mot personer på Facebook. Det kan hjälpa dig att tillskriva fler konverteringar till dina annonser på Facebook och nå fler personer via t.ex. remarketing.

 

Checklista: 

  • Var medveten om att ditt företag eventuellt kommer att få färre konverteringar rapporterade i Facebook
  • Välj ut vilka åtta konverteringar ni vill fokusera på framåt (tänk på att ha konverteringspunkter i hela sälj-funneln) 
  • Gå till Event Manager och prioritera dina konverteringar redan nu om det är möjligt (detta kommer rullas ut successivt för alla konton) 
  • Vi rekommenderar alla att koppla ihop sin webbplats med Conversions API läs mer om exakt hur du gör här: https://www.facebook.com/business/help/2041148702652965
  • Verifiera din domän redan idag, läs mer om hur du gör här: https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/verify… 
  • Slå på Avancerad matchning om detta inte är gjort under Event Manager och inställningar