Webinar - Sex områden för att lyckas med din digitala marknadsföring
23 Apr 2019

Webinar - Sex områden för att lyckas med din digitala marknadsföring

Vi har sammanställt de sex viktigaste egenskaperna som vi tycker är avgörande för en marknadsföringsavdelning att fokusera på under 2019 för att kunna få ut effekt av det man gör och för att kunna räkna hem de satsningar man genomför. ​​Under webinaret pratar vi bland annat om:

  • Kompetens och vikten av detaljer, språk och att vara digital 1.0

  • Hur betydelsefullt det är att ledningen har satt upp tydliga effektmål och uppgifter för att uppnå dessa 

  • Hur vi ser att varumärket får en allt större roll och betydelse då plattformarna idag ser mer och mer generiska ut och att utvecklingen av format går mycket fortare än tidigare

  • En central del är även att ha mod och intresse för att våga utmana, våga lära sig nya saker och framförallt att våga misslyckas

  • Vikten av vilka system du använder dig av

  • Hur viktigt det är att börja göra avgränsade tester, så kallade piloter​​, när allt ovan är på plats

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.
Vill du utvecklas med oss?
Kontakta Peter på peter.stopp@vekst.se eller ring +46 708-79 04 90 så berättar vi mer.

 

Se alla våra nyheter