Lärande i den digitala åldern - nyckeln hos IHM

lo

Behovet av digital kompetens och analys har aldrig varit större. Företag flyttar mer och mer över sin affär till den digitala sfären, vilket ökar kraven på förståelse för och korrekta analyser av kundernas digitala beteende. Vekst utbildar hundratals personer varje år i digital marknadsföring på IHM. 

 

IHM Business School har i 50 år erbjudit affärsutbildningar för företag och individer. Det finns ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar som hålls dels på affärsskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö, dels ute hos kunder. Skolan ägs av den ideella stiftelsen IHM som är privat och fristående.

Utmaning: IHM behövde ta fram ett nytt koncept för utbildning i digital marknadsföring. För ett sådant snabbrörligt ämne blir det extra viktigt att materialet alltid är dagsaktuellt. Innehållet i utbildningen ska i realtid återspegla det som händer på marknaden. För att kunna svara upp till dessa krav behövde IHM en partner som både hade expertkunskapen inom ämnet och förmågan att utbilda marknaden.

 

Lösning: Tillsammans med Vekst tog IHM fram en fyradagars “crash course” med inriktning på det nya digitala landskapet inom marknadsföring. Utbildningen är främst strategiskt inriktad, men innehåller också en del operativa moment – inte minst för att man som marknadsavdelning och byrå ska bli en bra beställare av digitala tjänster.

I konceptet ingår att ge en bred utbildning för att generera spetskompetens – marknadsförare behöver få en överblick över det digitala landskapet för att kunna dra slutsater om hur företaget ska arbeta framöver. Det är personal från Vekst som leder utbildningarna, som uppdateras kontinuerligt och i hög grad är baserade på verkliga case.

4,7 i genomsnittsbetygResultat: Utbildningen har blivit en succé med såväl höga deltagarsiffror som betyg – tillsammans med Vekst utbildas cirka 400 deltagare per år, och den genomsnittliga rekommendationsviljan ligger på 4,7 av 5 hos de som genomfört utbildningen.Vekst har även varit IHMs partner vid ytterligare en utbildning inom digital analys där deltagarna får en djupare förståelse för verktyg som Google Analytics. Kursen lär ut hur man analyserar och förstår digital marknadsföringsdata för att kunna basera beslut på insamlad information om tidigare beteenden och kampanjer. Vekst genomför även webinars till deltagare utanför Sveriges gränser.

 

Marie Ullström, portföljansvarig, IHM Business School:
– IHM behöver en partner som har fingret på pulsen kring ämnet digital marknadsföring. Vekst hjälper oss att kontinuerligt hitta nya lösningar och lära känna nya verktyg på marknaden. Vi har haft ett tätt samarbete som funkat riktigt bra. De har varit lyhörda för vad som är viktigt för oss på IHM, och varit öppna för förslag.

 

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.
Vill du utvecklas med oss? Kontakta Peter på peter.stopp@vekst.se eller ring +46 708-79 04 90

 

 

Se alla våra case