Stihl gör digital succé

 

Stihl-logo

 

Genom fokus på mål, målgrupp, innehåll samt kanaler tar vi fram tydliga och hanterbara strategier för våra kunder. Arbetet med att förvalta samt kapitalisera på den trafik som man driver i dagsläget har enorm potential. I Stihls fall blev det väldigt tydligt vilka framgångar man kan nå genom att satsa på den datadrivna digitala marknadsföringen.

 

Stihl är en från början tysk koncern, grundad 1926, som tillverkar och säljer produkter till proffs och konsumenter för i första hand trädgårds- och skogsbruk – allt från motorsågar, häcksaxar och gräsklippare till jordborrar, högtryckstvättar och skyddskläder. Idag har koncernen verksamhet i omkring 140 länder och omsätter närmare 3 miljarder euro per år.

Utmaning: Stihl i Norden ville flytta marknadsföringen riktad mot konsumentmålgrupperna till digitala kanaler, från traditionella kanaler som tv-reklam, tidningsannonser och direktreklam. Företaget jobbade med en mediabyrå för planering och bokning. De traditionella kanalerna upplevdes dock som dyra, och marknadsföringen gav väldigt litet mätbart resultat. Effekten kunde mätas först när kampanjen var över.

 

Lösning: En stor del av den traditionella budgeten användes till ett digitalt pilotprojekt i samband med den svenska lanseringen av robotgräsklipparen iMow, vilket föll väl ut. Den digitala marknadsföringen har utökats till att idag omfatta samtliga batteriprodukter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Effekten av kampanjerna – i det här fallet hur många som går vidare till att söka upp närmaste butik – mäts kontinuerligt under kampanjens gång. Optimeringar för att nå maximal effekt sker kontinuerligt – budskap finjusteras och testas mot olika målgrupper, i en mängd format och i alla tillgängliga kanaler.

79% ökad försäljning

 

Resultat: Arbetssättet har blivit en succé: målet för kampanjen 2017 var 19 000 sålda enheter, men resultatet blev 34 000. Arbetssättet har lyfts som Best Practice inom Stihl-koncernen, och andra marknader tittar på liknande lösningar. Från att ha haft all marknadsföring mot konsument i traditionella kanaler och ingen i digitala är Stihls kvot inom Norden idag, tre år senare, cirka 30 procent traditionell och 70 procent digital.

 

Jari Heiskanen, marknadschef Norden,
– Jag är extremt nöjd. Förflyttningen har gått mycket fortare än jag hade hoppats på. Det beror mycket på att jag inte ens försökt bygga kompetensen internt, utan att vi har valt partners vi litar på. Vi vågade satsa, och de tog emot förtroendet på ett ödmjukt och professionellt sätt. Jag är väldigt trygg i vårt samarbete med Vekst.

 

Vårt fokus är att leverera effekt på den digitala arenan. I en värld som förändras allt snabbare är vi övertygade om att nyfikenhet samt kapacitet till förändring och utveckling är de starkaste konkurrenskrafterna.
Vill du utvecklas med oss? Maila info@vekst.se eller ring +46 70 853 62 21

 

Se alla våra case