Strategy

Image
Vekst

Den digitala världen utvecklas ofta i hög takt och genom vårt strategiska perspektiv och insikt i marknadsutvecklingen försöker Vekst guida och stödja bolag i hur man ska förhålla sig till och dra nytta av förändringen. Ofta är detta stöd fokuserat på omställningsprojekt, primärt inom marknads- och försäljningsorganisationen. Fokus för det strategiska omställningsarbetet är ofta;

  • Kompetensutveckling inom digitala plattformar, hur dessa fungerar rent praktiskt och hur de interagerar. 
  • Processutveckling för att skapa ett effektivt och smidigt samarbete såväl inom marknadsorganisationer som mellan marknad och försäljning 
  • Målformulering, uppföljning och business intelligence infrastruktur för att säkerställa korrekt data för beslutsfattande och organisationsstyrning