Google Search

Image
Vekst

Google search ads är samma sak som sökordsmarknadsföring på Google. Google search är en kanal som oftast används relativt sent i köpresan. Kunder som söker efter en specifik vara eller tjänst brukar ofta kommit relativt långt i sitt beslut. Vid analys av vilken marknadsföringsaktivitet som givit bäst resultat brukar Google search vara en av de mest effektiva, dock är detta ofta lite missvisande då även andra kanaler och aktiviteter har hjälpt till på resan mot köp. Som annonsör betalar man endast för de klick och den trafik man faktiskt får på Google Search.

Kort fakta:

  • Google search är en konverterande kanal som ofta tillskrivs många köp och eller konverteringar
  • Google search drivs av intresse från användaren/kunden och fungerar därför som bäst i de senare delarna av köpresan 
  • Som annonsör betalar man endast för de klick och den trafik man får