Google Analytics

Image
Vekst

Google Analytics är Googles eget webanalysverktyg. Google Analytics, ofta kallat GA, är sannolikt det mest använda verktyget av analys av webtrafik. Det finns i en gratisversion - Universal Analytics - och en betalversion - GA360. Det finns flera skillnader mellan dessa två versioner men i grova drag kan man säga att skillnaderna handlar om systemens kapacitet, flexibilitet och datakvalitet. Under andra halvan av 2020 lanserades Google Analytics 4 som är tänkt att ersätta Universal Analytics. Google Analytics, eller ett liknande analys och tracking-verktyg, är i princip ett måste om man vill veta hur en hemsida fungerar och presterar samt hur användarna beter sig på hemsidan. 

  • Vekst erbjuder genomgång och vidareutveckling av befintliga GA-uppsättningar och uppsättning av nya Google Analytics-strukturer
  • Vi kan också bygga mer komplexa BI-strukturer med olika datakällor och dashboards, ofta i syfte att sprida information och skapa förändring i en organisation
  • Vekst erbjuder även utbildning inom Google Analytics till kunder som vill lyfta den interna kompetensen