Dentsply Sirona

Ökat samarbete i en global marknadsorganisation

Image
Vekst
Image
DentSply

Dentsply Sirona kontaktade Vekst för att hantera utmaningen med effektivt samarbete kring performance marketing samt innehållsproduktion och distribution i en global organisation. Tillsammans utmanades befintliga strukturer som hindrade ett fullt utnyttjande av centralt content och gemensam uppföljning av aktiviteter.   

Dentsply och Sirona gick samman 2016 och blev därmed världens största tillverkare av professionella tandvårdsprodukter. Implantat och Implantologi är en del av Dentsply Sirona Group. Implantat utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter för tandläkare och tandregleringstjänster över hela världen. Implantat marknadsför ett brett utbud av produkter på en traditionell marknad i snabb digital omvandling.

Resultat

500 K

Med ett detaljerat målgruppsuttag och Vekst löpande optimering av annonser och kanaler har man hittills kunnat nå över 500 000 sk Key Opinion Leaders globalt

1,5 %

Genomsnittligt CTR på 1,5% sett till alla kanaler indikerar på värdefullt och relevant innehåll

200 %

Tredubbling av internt nyttjande av central producerat material på lokala marknader

Primära utmaningar

  • Marknaden och industrin för dentala produkter och material är traditionell och något konservativ i sin karaktär 
  • Marknaden karaktäriseras av långa och ofta fysiska köpresor som skapar utmaningar för att mäta effekt av digital marknadsföring
  • I en decentraliserad organisation finns utmaningar i att skapa processer där lokala marknader kan skapa effekt via centralt producerat innehåll

Vekst har varit en mycket trygg och lyhörd partner i arbetet med att utveckla en ny innehållsstrategi och de processer, rutiner och strukturer som krävs för att få en global marknadsorganisation att kunna arbeta tillsammans. Det är tydligt att Vekst både har stor erfarenhet av strategiskt förändringsarbete och att dem är praktiskt skickliga inom den digitala världen. Jag skulle säga att denna kombination är avgörande för att lyckas både på en strategisk nivå och med det praktiska genomförandet.

Maria Orrebrant, Senior Manager - Global Online Communication & Platforms
Image
Majblomman

Framgångsfaktorer

Research är nyckeln

Förståelsen för vilka beröringspunkter som är viktigast för intressenterna och vilka digitala kanaler de föredrar är nyckeln till hur man producerar och förmedlar innehåll på sociala medier på ett effektivt sätt

Transparens 

Att som partner ha tillgång till förstahandsinformation och att kunna intervjua rätt kunder och medarbetare ger fina förutsättningar till att identifiera trösklar, utmaningar och styrkor.

Delning av insikter 

Löpande diskussioner kring insikter centralt respektive lokalt har varit en avgörande faktor och lyft intresset för marknadsföring i hela bolaget. Genom att förtydliga de viktigaste nyckeltalen når man idag snabbare till beslut och förbättringsåtgärder.