Poppels

Nyemission övertecknad med 150%

Image
Vekst
Image
Poppels

Poppels Bryggeri skulle genomföra en nyemission för att finansiera fortsatt expansion. Då vände man sig till Vekst för att säkerställa att nå ut till sina kunder och få dem att vilja investera i bolaget. 

Poppels Bryggeri grundades 2012 i Göteborg och är idag Sveriges näst största hantverksbryggeri. I bryggeriet i Jonsered brygger man hantverksöl med hjärta och stor passion som man levererar till ett 30-tal länder. Poppels omsätter ca 40msek och är inne i en stark tillväxtfas.

Popp-ande resultat

53 X

 10.6msek av investerat kapital var direkt hänförbart till kampanjerna vilket ger en ROAS på 53

34 %

På grund av hög effekt i annonsering och stor efterfrågan kunde kampanjen avslutas i förtid med halverad mediabudget

12 X

Nyemissionen övertecknades med 150% och överträffade ursprungliga målsättningar för investerat kapital 3,5 gånger

Primära utmaningar

  • Paketera, förmedla och skapa konvertering med ett relativt komplicerat budskap som normalt inte är förenat med varumärket
  • Identifiera målgrupper för vilka budskapet om en nyemission är relevant
  • Snabb process med korta deadlines

SJUKT. 250% teckningsgrad. 45 miljoner kronor. Fulltecknat på 6 dagar. En av de största crowdfundingkampanjerna någonsin i Sverige. Fondkommissionär och digital byrå som aldrig varit med om något liknande. Nyckeltal de aldrig sett innan. Halvering av mediabudget under pågående kampanj. 3576 nya delägare. En så J-A dundersuccé. Svårt att ta in.

Magnus Petterson, Marknadschef Poppels
Image
Poppels

Framgångsfaktorer

Konverteringsoptimering

Att investera kan kännas komplicerat och osäkert. Därför lade vi extra stort fokus på att skapa en enkel, självförklarande och stödjande kundresa tillsammans med Poppels och de finansiella rådgivarna.

Agil målgruppsextrahering

En ölköpare är inte nödvändigtvis en investerare. Att identifiera subgrupper inom Poppels anhängare för vilka investeringserbjudandet var relevant krävde ett stort mått av iterativt och datadrivet researcharbete och agil målgruppsextrahering.

Socialt engagemang

Social interaktion på både annonser och organiska inlägg är mycket värdefulla då de ökar engagemanget från andra läsare. Poppels var aktivt i att besvara och belöna de som kommenterade kommunikationen vilket ökade engagemanget i kampanjen ytterligare.