Majblomman

Mota barnfattigdomen tillsammans

Image
Vekst
Image
Majblomman

En av Sveriges mer framstående välgörenhetsorganisationer inledde samarbete med Vekst för att skapa en större genomslagskraft för sitt budskap i digitala kanaler. Man upplevde att alla verksamhetens målgrupper – lärare, föräldrar, barn och presumtiva köpare – kunde nås mer effektivt än vad man historiskt lyckats med.

Organisationen, som varit verksam i flera decennier, arbetar emot barnfattigdom och hjälper barn i utsatta situationer. Man är en ideell barnrättsorganisation som genom ekonomiskt stöd, finansiering av forskning och påverkan beslut för att ge barn i Sverige det de har rätt till.

Resultat

 Organisationen fick 30% mer trafik till sin hemsida för likvärdig investering i media

Efter omstrukturering av organisationen och dess processer anpassade man sig till digitala kommunikationskanaler

Ett systematiskt och datadrivet förhållningssätt till marknadsföring med tydlig effekt på resultat av kampanjer

Primära utmaningar

  • Svag top of mind trots välkänt varumärke och mångårig historia
  • Traditionell marknadsorganisation med processer utformade för traditionella mediakanaler
  • Splittrad målgrupp med många olika potentiella kundgrupper och behov

Majblomman - På barnens sida sedan 1907

Image
Majblomman

Framgångsfaktorer

Tydligt ledarskap

Ledningen i organisationen var involverade i projektet och hade förståelse för varför digitalisering av marknadsorganisation och kommunikation är viktigt.

Varumärke

Organisationens varumärke var välkänt och relativt starkt. Det starka varumärket gjorde att kampanjer fick högre genomslagskraft än när det väl riktades mot rätt målgrupper.

Datadrivna målgrupper

Det fanns en väl genomarbetad plan för vilka målgrupper som är centrala för verksamheten och vilken roll dem spelade. Genom att addera data till det kvalitativa målgruppsarbetet kunde målgrupperna specificeras än tydligare.