Ledande dagligvaruhandel

En ledande dagligvaruhandel och Vekst skapar skalbar och kostnadseffektiv modell för digital annonsering

Image
Vekst
Image
ICA

Kunden är en av de ledande aktörerna inom livsmedel och dagligvaruhandel i Sverige och Norden. I organisationen har man en stor inhouse-byrå som servar de över tusen butikerna med såväl kommunikations som butikskoncept. Respektive butik är dock fri att välja digital byrå på den öppna marknaden. Som ett led i att skapa ett än mer konkurrenskraftigt erbjudande kontaktades Vekst med mål att skapa en kostnadseffektiv, skalbar och automatiserad struktur för digital annonsering.

Tillsammans med IHM Business School initierades ett utbildningsprogram med fokus på att öka förståelsen för datadriven marknadsföring inom säljorganisationen och öka kompetensen i den digitala organisationen. I tillägg skapade Vekst ny struktur för automatiserad digital annonsering för lokala handlare och processer för att implementera och operera detta internt på den interna marknadsorganisationen.

 

Resultat

500 %

500% ökning av antalet butiker som väljer den interna byrån för digitala tjänster, och man förser nu över 90% av alla butiker med ett digital erbjudande.

40 %

Den nya strukturen för sökordsannonsering resulterade i 40% högre CTR och 30% förbättring i CPC.

Extra

Inhouse-byrån har ökat sin konkurrenskraft som digital kommunikationsbyrå och har skapat en affärsmodell som säkerställer en sund och kontinuerlig utveckling.

Primära utmaningar

  • Kundens affär affär drivs av hundratals entreprenörer och butiksägare som alla har starka viljor och är kostnadsmedvetna.
  • Inhouse-byrån har ett brett uppdrag och är mitt in en digital transformation.
  • Automation och skalbara lösningar kräver investeringar, kompetens och väl specificerade processer och rutiner

Samarbetet med Vekst har gjort det möjligt att skapa skalbara processer som levererar affärsvärde till alla våra butiker. Som partner har Vekst utmanat vårt inifrån och ut tänk, och därmed möjliggjort både en strategisk och operativ förändringsprocess med ökad försäljning för våra butiker i hela Sverige som ett resultat.

Head of Channel Development
Image
Majblomman

Framgångsfaktorer

Teamkänsla

För att en omställning skall lyckas är ömsesidigt förtroende och förståelse av största vikt. Kunden och Vekst´s samarbete har lett till värdefulla insikter och slutsatser för det här projektet.

Fokus på användaren

Modell och processer togs fram genom kontinuerliga avstämningar med butiksägarna. Att förstå kundens behov och preferenser kan vara uppenbart, men är något som ofta förbises i interna projekt på större företag.

Långsiktighet

Att automatisera processer kräver långsiktigt ansvarstagande för att säkerställa full effekt i organisationen. I det här fallet gav det långsiktiga perspektivet förutsättningar att utveckla hållbara lösningar för både organisation, processer och teknisk plattform.