STIHL

5X förbättring i konvertingsgrad för ehandel

Image
Vekst
Image
Stihl 2

I samband med att Stihl ville göra en större satsning mot konsument med sin batteridrivna produktlinje i Norden vände man sig till Vekst för att staka ut den strategiska planen och optimera det digitala kampanjarbetet 

Stihl är en tysk koncern, grundad 1926, som tillverkar och säljer produkter till proffs och konsumenter för i första hand trädgårds- och skogsbruk – allt från motorsågar, häcksaxar och gräsklippare till jordborrar, högtryckstvättar och skyddskläder. Idag har koncernen verksamhet i omkring 140 länder och omsätter närmare 3 miljarder euro per år.

Resultat

200 %

200% ökning av impressions och 60% högre konverteringsgrad

79 %

Försäljningsmål överträffade med 79% med bibehållen CPA och CPC

500 %

Enastående ökning av konverteringsgrad till ehandel 

Primära utmaningar

  • Öka varumärkesmedvetande i konsumentmarknaden 
  • Skapa en efterfrågan i konsumentledet i såväl digitala kanaler som fysiska kanaler 
  • Ökat fokus på datadrivet arbetssätt och mätbarhet

Jag är extremt nöjd. Förflyttningen har gått mycket fortare än jag hade hoppats på. Det beror mycket på att jag inte ens försökt bygga kompetensen internt, utan att vi har valt partners vi litar på. Vi vågade satsa, och de tog emot förtroendet på ett ödmjukt och professionellt sätt. Jag är väldigt trygg i vårt samarbete med Vekst.

Jari Heiskanen, Marknadschef Norden
Image
Majblomman

Framgångsfaktorer

Agil budgetallokering

Kontinuerlig utvärdering och allokering av budget till den aktivitet, kampanj och/eller kanal som levererade bäst resultat vid varje tidpunkt var resultatgivande. 

Datadriven uppföljning

KPIer och mål för respektive marknad togs fram tidigt i processen och har utvärderats och justerats i takt med ökad insikt. All digital aktivitet har utvärderats kontinuerligt i relation till KPIerna

 

Optimerad kundresa

Tillsammans med kunden har Vekst utvecklat och optimerat kundresan för att maximera antalet konverterande kunder. Målgruppsurval och annonsutformning bör harmonisera med landningssidor, call to actions och konverteringsflöden för en optimal kundresa.