Volvo Construction Equipment

100% ökning i engagemang på sociala medier för Volvo Construction Equipment

Image
Vekst
Image
Volvo CE

När Volvo Construction Equipment valde Vekst som partner för aktivering i sociala medier i EMEA-regionen fanns en god grund på plats men man såg att det fanns möjlighet till ökad effekt och engagemang i de sociala kanalerna. 

Volvo CE är ett av de ledande företagen i världen inom design, tillverkning och försäljning av anläggningsmaskiner. Från sitt säte i Eskilstuna i Sverige, bedriver företaget produktion i ett tiotal länder och eftermarknadsaffär över hela världen. Volvo CE distribuerar sina maskiner via fristående återförsäljare och eget uthyrningsprogram i över 200 länder.

 

Resultat

50 %

50% ökning i organisk engagemangsgrad på Facebook-inlägg genom datadriven uppföljning och utvärdering av aktiviteter

100 %

Dubblering av antal följare och social aktivitet på Instagram genom att balansera resursallokeringen utefter kanalens potential

90 %

Kraftig ökning i interaktionsgrad på annonser som en effekt av datadrivna målgruppsurval, tydligare målsättningar och metodisk uppföljning

Primära utmaningar

  • Att skapa en strategi och taktisk plan för ökad effekt i sociala kanaler 
  • Effektivare interna processer och ökad enighet i verksamhetens målsättningar 
  • Att säkerställa att koncerncentrala initiativ ger effekt hela vägen ut till de lokala marknaderna

 

Together with Vekst we have improved the social media set-up and governance structures with great results. We are now able to really support our local markets with data driven and optimized content as well as, perhaps the most positive result, we as a region can see increased interest and competence around digital marketing in the local markets and can help them in their daily work to a greater extent. Vekst is a great partner with specialized expertise both in digital campaign management and in the business strategy field

Åsa Shishoo, Manager Marketing & Communications VCE
Image
Majblomman

Framgångsfaktorer

Innehållsagenda och processer

En långsiktig innehållsplan och processer för innehålls-skapande ger förutsägbarhet och säkerställer kvalitet.  Goda resultat på sociala plattformar kräver struktur som säkerställer att rätt material publiceras vid rätt tillfälle och mot rätt målgrupper.

Datadriven uppföljning

Kunden och Vekst har tillsammans arbetat fram konkreta mätvärden som är affärskritiska och utvärderar alla aktiviteter utifrån dessa mål. Ett fundamentalistiskt synsätt på data har givit resultat.

Lärande ger resultat

Hela Marcom teamet hos kunden har varit engagerat och öppet för lärande. Digital marknadsföring handlar ofta om detaljer och organisatoriskt lärande är centralt för att alla detaljer ska nå rätt nivå och harmonisera med varandra.